Zespół Szkół w Krzanowicach gorąco zachęca dzieci i młodzież z gminy Krzanowice do udziału wIX Międzynarodowym Konkursie Gwary LaskiejMorawske rzadzyni selske hospodyni. Prosi się dyrektorów szkół i nauczycieli o rozpropagowanie informacji o organizacji tej inicjatywy oraz przygotowanie wspólnie ze swoimi uczniami/wychowankami scenki gwarowej.
W tegorocznej edycji pragniemy uwzględnić tematykę dotyczącą wiejskich organizacji i stowarzyszeń. Celem naszego wspólnego przedsięwzięcia będzie obudzenie w najmłodszym pokoleniu mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego poczucia dumy z „małej ojczyzny”, pokazanie im bogactwa gwary oraz przybliżenie tradycji i zwyczajów naszego regionu.Źródło: www.krzanowice.pl